سخن مدیر عامل

Words of Managing Director

مدیریت تنها یک پست و یک مقام نیست؛ بلکه مسئولیت خدمتگزاری به جامعه و ایجاد زمینه لازم و سرمایه گذاری برای رشد و آموزش نیروهای با استعداد و علاقمند نیز خواهد بود.

لذا همواره این شرکت ضمن استقبال از نیروهای علاقمند به صنعت حمل و نقل بین المللی امکانات خود را برای آموزش، تربیت و ارتقای شغلی افراد به کار برده و همواره بر این هدف پایدار خواهد بود.

^