حمل و نقل هوایی

 حمل و نقل هوایی

Air Freight – حمل هوایی

تفاوت های زیادی بین حمل دریایی کالا و حمل هوایی حتی حمل های اقیانوسی وجود دارد. همانطور که می دانید، مهمترین تفاوت، روش حمل و نقلی است که جهت جابجایی کالا از مبدا به مقصد مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت های کشتیرانی کانتینری از کانتینر برای حمل بار از مبدا تا مقصد استفاده می کنند. کانتینرها یی را که شرکتهای کشتیرانی حمل میکنند میتوانند غیر خودشات به شخص ثالث متعلق باشد از قبیل ق به صاحبین کالا ( مشتریان) ، شرکت های فورواردر NVOCC

شرکت های حمل هوایی از گروهی از کامیون های محلی برای جابجایی و تحویل بار استفاده می کنند، اما برای جابجایی انبوهی از بار ، از شبکه هوایی ( هم تجاری و هم باربری ) بهره می برند.

با مقایسه تفاوت های ابتدای شیوه های حمل و نقل ، احتمالا می توانید تفاوت عمده دیگر شرکت های کشتیرانی و شرکت های حمل هوایی را تشخیص بدهید و آن تفاوت در زمان رسیدن کالا از مبدا به مقصد است. شرکت های هوایی همچنین می تواند امکانی را فراهم کنند که هرگز شرکتهای کشتیرانی نمی توانند، و آن امکان تحویل یک یا چند روز بعد از هر نقطه ای در منطقه به هر مقصدی در سرتاسر جهان است. به دلیل تجهیزات شبکه حمل و نقل دریایی، امکان ارائه سرویس یک یا چند روزه برای حمل های با بعد مسافتی بالا بسیار دشوار و غیر اقتصادی خواهد بود. همچنین شرکت های هوایی می توانند تاریخ تحویل یک یا دو روزه را ضمانت کنند. این یک سرویس بسیار خوب و مطابق با نیاز مشتریانی است که نیازمندند محموله ای خیلی سریع و به موقع به مقصد نهایی برسد. نوع این سرویس خود تفاوت عمده دیگری بین حمل دریایی و هوایی را نشان می دهد و آن قیمت است.

خطوط هوایی ترانزیت تایم بسیار کوتاهی را فراهم می کنند و تاریخ تحویل را نیز ضمانت می کنند ، اما در مقایسه با حمل دریایی ، حمل هوایی خیلی گران است. درنتیجه این نوع از سرویس حمل گزینه ای نیست که یک مشتری به عنوان روش همیشگی و روش اصلی حمل محمولات خود در نظر بگیرد اما در زمان نیاز بسیار مفید خواهد بود.

تفاوت دیگر حمل دریایی و هوایی در نحوه محاسبه هزینه های حمل است. خطوط کشتیرانی هزینه های حمل را بر اساس تعداد و نوع کانتینر از قبیل ۲۰ فوت و ۴۰ فوت و مبدا و مقصد و ماهیت کالا محاسبه می کنند. در حالی که خطوط هوایی بر اساس کد فرودگاه مبدا ، کد فرودگاه مقصد با در نظر گرفتن نسبت وزن و حجم کلی محموله و ماهیت کالا قیمت حمل را محاسبه می کنند.

برای محاسبه کرایه حمل هوایی از freight class استفاده نمی شود.

نرخ حمل هوایی محمولات بر اساس وزن دقیق محموله یا وزن حجمی آن ( هر کدام که بیشتر باشد) محاسبه می گردد. برای محاسبه وزن حجمی یک محموله ، می بایست طول و عرض و ارتفاع را به سانتی متر در هم ضرب کنید و سپس این رقم کلی را بر ۶۰۰۰ تقسیم کنید. سپس می توانید این وزن حجمی را با وزن حقیقی کالا مقایسه کنید . رقم بالاتر بین این دو برای محاسبه هزینه های کلی حمل مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته ای که خطوط هوایی به طور معمول با آن روبرو هستند این حقیقت است که آنها فضایی از هواپیمای باربری که محصول را با آن جابجا می کنند را اجاره می کنند. اگر وزن حجمی محموله ای بزرگتر از وزن حقیقی آن باشد ، شرکت حمل می بایست بر اساس وزن حجمی هزینه ها را محاسبه کند.

^