حمل و نقل زمینی

 حمل و نقل زمینی

Trucking freight – حمل کامیونی

حمل و نقل جاده ای یکی از روش های محبوب حمل و نقل است که توسط تولیدکنندگان و تجار برای ارسال سفارشات مورد استفاده قرار می گیرد.

امتیازات

  • مناسب برای مقصد های زمینی
  • مناسب برای حمل و نقل مواد فاسد شدنی ( مانند : میوه ها و سبزیجات )
  • آسان بودن پیگیری محل دقیق محموله از طریق تماس با راننده

ضررها و اشکالات

  • احتمال تاخیر حمل به دلیل ترافیک
  • احتمال آسیب رسیدن به کالا در اثر حوادث رانندگی یا آب و هوای نامناسب
  • همچنین قوانین رانندگی کنترلهای سختگیرانه مرزی ممکن است سبب تاخیر شود.
^